Apre lanmò papa Jean Jacques Dessalines, ki te lachman asasine 17 oktòb 1806, yon sistèm ekonomik, politik ak sosyal, totalman diferan te anvayi peyi a. Pa egzamp rejim monachi a nan Nò ak Henry Christophe, te genyen Repiblik Lwès ak Sid la nan men Alexandre Sabes Pétion. Men, apati 1820 e pi presizeman aprè lanmò Christophe, sistèm sa yo te rive pran fen sou tout teritwa peyi a, konsa yo rekonstitye inite politik la ozalantou yon sèl pouvwa leta tankou anvan nan moman pwoklamasyon Endepandans lan ke Jean Pierre Boyer tap dirije. Vrèman vre, sistèm sa a te etabli pa Alexandre S. Pétion, byen vit tounen yon sistèm ki, an jeneral, pa pran an konsiderasyon ansanm bezwen vrè mas popilè a, pi patikilyèman peyizànri ayisyen an ki kreye inegalite ak enjistis sosyal. An konsekans, peyi a pral plonje nan fòm revandikasyon popilè, revòlt, ki lakòz depi lè sa a: destabilizasyon pèmanan peyi a.

PIBLISITE PEYE

Istwa revandikasyon popilè ann Ayiti make pa plizyè peryòd gwo boulvèsman sosyo-politik ak ekonomik nan peyi a ak fòm revandikasyon ki pafwa gen denominatè komen. Soti 1807 jiska jounen jodi a, tout mouvman popilè an Ayiti, pafwa yon lidè karismatik dirije, yo chita ant plizyè gwo peryòd mobilizasyon swa rejyonal (mouvman peyizan) oswa jeneralize nan tout peyi a, tankou:

Pou 19yèm syèk la, mouvman yo te dirije pa Goman (1807-1820), Acaau (1844-1846) ak Salnave (1867-1870); pou 20yèm syèk la, ann kenbe sa yo ki te gen yon nati patriyotik ki te fèt sou direksyon Charlemagne Peralte ak Benoit Batraville (1916-1920), Joseph Jolibois Fils (1930-1932), ak sa yo (nan yon nati ki pi fò) ki te dirije pa Daniel Fignolé (1946-1920).1956) ak Jean-Bertrand Aristide (1990) (Michel Hector, 1998). E pi resamman, nan premye deseni syèk sa a, gwo manifestasyon 2003-2004 ki te mennen nan dechoukay Jean Bertrand Aristide an 2004, ansanm ak «grangou klowòs la» 2008 ak sa ki te kontribiye nan anile 2015 la.

PIBLISITE PEYE

Souvan, militan ki pi radikal yo pran lòt fòm lit ki pi radikal, tankou atak ame, pou yo ka eksprime kòlè yo kont rejim an plas la oswa tout sistèm nan.

Vrèmanvre, relasyon ki genyen ant mouvman pwotestasyon ak rezistans sosyal ak fòm reprezantasyon politik yo te pwoblematik, men konfli, depi pratikman nesans mouvman peyizan yo nan 19yèm syèk la rive nan revòl k ap anvayi nan peyi a kounye a. . Se konsa, depi Pè Lebrun (kawoutwou), vil pou rive nan seksyon riral yo, ti vwalye sou lanmè a, kominote katye kont zenglendo nan Pays Lock, pèp ayisyen an pase nan yon lòt fòm rezistans nan revandikasyon yo.

Nouvo fòm lit sa a, «Pays Lock» fè aparisyon nan lavi sosyal ak politik peyi a, e kounye a, se yon estrateji ki montre efikas nan batay kont rejim politik la e menm sistèm ki an plas la. Men, ki kote ekspresyon sa a soti? Ki jan nou ka eksplike nouvo fòm rezistans sa a? Ki jan li ka benefisye manifestan yo?

Anplis de sa, jan nou te deja mansyone nan paragraf ki anwo yo, rezistans nan anti-sistemik, petèt miltidimansyon, ak demann sa yo miltip, tankou rediksyon nan inegalite, redistribisyon revni, monte priz gaz , kidnapin, lavi chè, to dola ameriken, rediksyon nan to chomaj la, aksè nan sèvis debaz yo. … epi pou yo pase reklamasyon sa yo, ann Ayiti, Pay Lock, te fèt nan fen dezyèm deseni 21yèm syèk la.

Sosyete a li menm ap eseye defye atravè fòm rezistans sa a. ekonomik ak politik ki etabli, pa sistèm nan, kont mas popilè a. Kad Peyi a se yon barikad kont opresyon, chomaj, eksplwatasyon mas travayè yo, inegalite, pri gaz , pri dola , enjistis sosyal, ensekirite sosyal ak alimantè… ki se barikad konsidere kòm inevitab pou gad sistèm oligarchik sa a, alòske se pwoblèm sa a. sosyete a li menm ap eseye defye atravè fòm rezistans sa a.

Poutan, nouvo fòm lit sa a konsidere kòm yon fòm rebelyon pa otorite konpetan nan peyi a, pou militan yo yon zouti trè efikas pou konbat rejim sa a ki se gwo obstak ki dwe elimine pou efondreman sistèm sa a. Kòm rezilta, Ayiti vin engouvènab. Pami divès enstitisyon peyi a, se sèlman Polis Nasyonal Ayiti (PNH) ki fonksyone kòm dabitid pou l ka kontinye asire opresyon ak represyon paske yo gen aparèy represyon nan leta a. Vrèmanvre, britalite polisye sa yo, ki parèt enpòtan pou gouvènman an, se pa lòt bagay ke vyolasyon dwa sivil ak politik tout sitwayen ki vle manifeste .

Malgre ke, pou manm gouvènman yo, fòm manifestasyon sa a gen konsekans defavorab ak endezirab, men li pwouve avantaje pou manifestan yo paske moman sa yo nan Lock montre, san konteste, feblès nan otorite yo nan Leta. Pa egzanp, aprè yon semèn fèmen, garanti Leta yo pa kapab pran mezi ki nesesè pou remedye sitiyasyon an. Nan kèk zòn nan kapital la, menm kotèg premye minis la pa jwenn kote pou yo pase paske wout piblik yo konplètman bloke. Epitou, malfonksyònman aktivite lekòl yo, ak enkapasite moun yo pou yo ale nan aktivite yo akoz mouvman an se yon lòt atou enpòtan pou manifestan yo paske yo ogmante presyon sou manm gouvènman an, epi ogmante menas yo fè pouvwa anplas la tonbe.

PIBLISITE PEYE

Kidonk, nouvo fòm rezistans anti-sistemik sa a, ki te batize Pays Lock, ki se yon barikad, ki kondane nan peyi sa a (peyi Dayiti ), ki monte kont barikad sistèm nan li menm tabli pou l ka majinalize majorite popilasyon an. se yon demand pou refòm leta ayisyen. Se yon mouvman tout klas proletè a, majorite ki nan silans yo anbrase e rantre nan li ak plis fòs pou goumen nan fason ki pi sevè oswa menm pi radikal kont sistèm yo jije ki inegal.

By Jean Launy Avril

Je suis un guerrier de la vieille école. Nou fòme nan Syans Jiridik , Filozofi , Antropoloji sosyal e Syans Politik, Nap fè metriz nou nan Syans Sosyal domèn dwa moun .Nou gen fòmasyon nan redaksyon ak prezantasyon emisyon e nou ekri pou plizyè jounal nasyonal e entènasyonal elatriye..... Membre Fondateur et Directeur général du journal "Centre à la UNE". Mail: jean.launy.avril@mi.unc.edu.ar