Selon 6zyèm rapò groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) la, ekspè yo prevwa yon ogmantasyon tanperati nan mond lan ki ap soti de 1.1 pou rive jiska 1.5 degre sèlsiyis an 2030.

Selon rapò GIEC la, tanperati a nan mond lan ap vin picho rive 2030 si pa genyen anyen ki fèt. Ekspè yo presize pou rive 2030, tanperati a ap kite 1.1 nivo li ye aktyèlman an pou rive 1.5 degre anplis. Sa ki pral antrene yon ogmantasyon frekans sechrès la nan mond lan. Sa ki pral genyen yon konsekans katastwofik pou peyi soudevlope yo, peyi ensilè yo sitou Ayiti. Sa ki pral genyen yon enpak négatif sou divès sektè sosyo-ekonomik ki deja sou lagraba an Ayiti selon Kenel Delisca ki t ap entèvni nan emisyon Haiti-climat ki pase sou antèn radio Magic9.

Selon sa otè rapò espesyal GIEC sou chanjman klimatik ak degradasyon tè yo rapòte, nou deja tou prè sèy ogmantasyon yo, li lè li tan pou nou fè problèm sa yo priyorite nou nan mond lan. Devlopman sosyo-ekonomik yo p ap bon san gade kesyon chanjman klimatik yo. Se pa sèlman yon problèm anvironmantal men tou yon problèm sosyetal ki dwe abòde nan tout entegralite li.

Sizyèm rapò a relate genyen ijans pou desidè nan mond lan aji an favè chanjman klimatik pandan y ap mete aksan sou pèt ak domaj nan preparasyon politik piblik yo.

Doktè Kenel Delisca fini pou di koze chanjman klimatik la ta dwe priyorite chak sitwayen nan mond lan pou redui enpak negatif yo. Li konseye otorite yo pou fè kesyon sila a priyorite yo. Yo dwe mete syans pou sèvi politik pou rann kont sou aktivite klima.

Chanjman klimatik yon fenomèn ki genyen gwo enpak négatif sou ti peyi soudevlope yo ki pa genyen twòp mwayen pou fè fas ak li.

Sous: Haiti-climat

By Sadrax Ulysse

Sadrax ULYSSE diplomé en communication journalisme et en sciences du développement. Certifié par: Université laval Canada en développement durable et Université Shangor. Certifié en journalisme par: UNESCO, OIF, Ruters insititut....