Peyi Afriken an sipoze deplwaye anviwon mil ofisye polis pou retabli lòd nan zile Karayib la ki chaje ak dezòd. Men, la jistis enpoze kondisyon li sou gouvènman an.

Èske Kenya finalman ap reyisi deplwaye twoup li yo ann Ayiti nan kad Misyon sipò pou Sekirite Miltinasyonal (MMAS)? Nairobi te volontè an Jiyè 2023 pou l dirije yon misyon 2,500 gason anba lidèchip Nasyonzini epi deplwaye 1,000 ofisye lapolis, yon fason pou anpeche krim andemik an Ayiti.

Nan dat 26 janvye, Nairobi High Court te deside operasyon sa a enkonstitisyonèl, ilegal ak envalid . Yon dezyèm apèl legal te depoze nan dat 16 me pa avoka Kenyan Ekuru Aukot, ki akize otorite yo pou yo pa respekte entèdiksyon deplwaman ki tabli pa Tribinal la segondè nan mwa janvye a. Leta pa t respekte lòd jidisyè a. Si gen nenpòt deplwaman, li pral yon mepri pou tribinal la, afime avoka bar Ogada Meso. Tribinal Segondè a te gen pou l deside sou pwochen etap yo nan jijman an nan dat 12 jen 2024.

Prezidan an detèmine
Antretan, rejim nan pran inisyativ. Yon ekip evalyasyon ki te dirije pa Enspektè Jeneral Adjwen Lapolis Noor Gabow te vizite sit la nan dat 20 me epi yon premye kontenjan 200 ofisye lapolis ap prepare.

Prezidan William Ruto te vizite Washington nan dat 24 me a: Se mwen menm ki pou pran desizyon sa a. Se pèp Kenya a pou l angaje pwòp twoup yo an Ayiti. Nou te swiv pwosedi yo nou gen yon manda klè.

Men, malgre deklarasyon Chèf Leta a, ki fèt sou teritwa Etazini ki li menm te pwomèt 300 milyon dola pou sipòte Misyon Sipò Sekirite Miltinasyonal la, kò jidisyè a pa sanble pre pou aksepte misyon kenyen yo an Ayiti.

By Jean Launy Avril

Je suis un guerrier de la vieille école. Nou fòme nan Syans Jiridik , Filozofi , Antropoloji sosyal e Syans Politik, Nap fè metriz nou nan Syans Sosyal domèn dwa moun .Nou gen fòmasyon nan redaksyon ak prezantasyon emisyon e nou ekri pou plizyè jounal nasyonal e entènasyonal elatriye..... Membre Fondateur et Directeur général du journal "Centre à la UNE". Mail: jean.launy.avril@mi.unc.edu.ar